Ons privacy beleid

 • Hoe gaat CV Zeker om met privacy en persoonsgegevens
 • Welke privacy gegevens verzamelen wij en hoe beveiligen wij dat
 • CV Zeker contacten voor vragen over mijn persoonsgegevens
 • CV Zeker is een onderneming die via een website diensten aanbiedt op het gebied van warmte.  Om deze diensten goed uit te voeren hebben wij van jouw privacy gevoelige informatie nodig.  Deze verklaring geeft informatie over hoe CV Zeker omgaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens worden verkregen bij het bezoeken van onze website of het afnemen van een dienst of een product. Wij zullen duidelijk vermelden en voor welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken. Wij vragen uitdrukkelijk om toestemming om deze gegevens te verzamelen en te bewaren.

  Onze contactgegevens

   • Naam Kantoor: CV Zeker BV
   • Adres: A. van Leeuwenhoekweg 38 C14
   • Postcode/plaats: 2408 AN Alphen aan den Rijn
   • Telefoonnummer: 085-483 24 58
   • KVK: 72256249 CV Zeker BV
   • BTW NL859048895B01
   • E-mailadres: Info@CV-Zeker.nl

    

   • Naam Kantoor: CV Zeker Beheer BV
   • Adres: A. van Leeuwenhoekweg 38 C14
   • Postcode/plaats: 2408 AN Alphen aan den Rijn
   • Telefoonnummer: 085-483 24 58
   • KVK: 72255978 CV Zeker Beheer BV
   • BTW NL859048767B01
   • E-mailadres: Info@CV-Zeker.nl

  Onze dienstverlening

  CV Zeker verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.  Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens.

  Dit is namelijk afhankelijk van welke dienst, product en of functionaliteit jij gebruik maakt.  Wij gebruiken je persoonsgegevens voor het volgende:

  • Het uitvoeren van opdrachten of aanvragen
  • Om je te informeren over het verloop van je bestelling
  • Om je sollicitatie te verwerken
  • Voor het bestellen en het versturen van producten
  • Om onze dienstverlening te verbeteren
  • Garantie op onze producten
  • Het uitvoeren van werkzaamheden voor diensten die je heeft afgenomen
  • Om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jou interesse
  • Het afhandelen van betalingen
  • Om klachten af te handelen
  • Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • CV Zeker BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals het verwerken van onze belastingaangifte
  • Om je gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden
  • Jou te informeren over wijzigingen in onze producten of diensten
  • Om jouw gegevens te verwerken voor deelname aan acties.
  • Om je gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen op basis van jou interesse

  Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bank rekeningnummer (IBAN)
  • Gebruikersnaam
  • Informatie die je zelf invult voor een klacht/vraag via een contact formulier
  • Indetifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze website
  • Google analytics
  • FB Pixel
  • Sollicitatie gegevens (CV, brief, etc)

  Welke gevoelige persoonsgegevens verwerkt CV Zeker

  CV Zeker BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens :

  • Bank gegevens indien van toepassing bij aanvraag krediet of lease overeenkomst

  Hieronder staan de grondslagen die betrekking hebben tot de genoemde doelen:

  • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerking verantwoordelijke rust
  • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
  • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

  Geautomatiseerde besluitvorming

  CV Zeker BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of – systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van CV Zeker BV)  tussen zit.

  Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens

  CV Zeker bewaard jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Voor garantie en terugroepacties houden wij persoonsgegevens voor een langere periode vast.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  CV Zeker verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

  CV Zeker gebruikt cookies en Facebook pixel om onze dienstverlening te optimaliseren en te verbeteren. Wij gebruiken gegevens van jou account en aankopen in ons webshop om zo je de beste ervaring te kunnen bieden. Aan de hand van deze gegevens zullen we onze website verbeteren en zo mogelijk aanpassen.  Wilt u meer weten over onze Cookies, lees dan ons Cookiebeleid.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Wanneer jouw persoonsgegevens door CV Zeker BV worden verwerkt kunt je op grond van de Algemene verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken. Dit doe je door een schriftelijke aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij jouw aanvraag inwilligen, zullen wij je eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.  Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN nummer zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

  CV Zeker BV zal zo snel mogelijk reageren, uiterlijk binnen 4 weken op jouw verzoek. CV Zeker BV wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit Persoonsgegeven. Dat kan via de volgende link:  Autoriteit persoonsgegevens 

  Recht van inzage van de betrokkene

  Je kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op jouw verzoek kunnen in gaan, wij zullen dit beoordelen en je hiervoor informeren.

   

  Recht op rectificatie:

  Wanneer je meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heb je het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

   

  Recht op gegevensuitwisseling (recht op vergetelheid)

  Op grond van de AVG kun je een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens te verwijderen. Echter voor garantie afhandeling zal bepaalde gegevens noodzakelijk moeten zijn. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren standaard een termijn van 2 jaar. Wanneer er voor bepaalde persoonsgegevens een langer bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals de gegevens voor de belastingdienst.

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

  CV Zeker BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegd toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigen tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze klantenservice of via info@cv-zeker.nl

  Websites van derden

  Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die doormiddel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare manier met jouw persoonsgegevens omgaan

  koeien

  Privacy voorwaarden downloaden

  > Download onze privacy voorwaarden

 • Stuur ons een whatsapp bericht
 • Bel ons op
 • Email ons
 • Start de onderhoudskiezer